โปรโมชั่น Gift Voucher Club Med Phuket (All inclusive)

  • PKCLMHKTHT00
  • แพ็กเกจท่องเที่ยว: ไทย
  • เส้นทาง: ภูเก็ต
  • ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ เพื่อเช็คราคา


กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 30 วัน

  โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

ประเภทห้องพัก

กิจกรรม

ราคาห้องพัก 3 วัน 2 คืน   *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

(ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)

Low period fixed price :

(โลวซีซั่น)

สำหรับพัก 1 คืน :  3,499  บาท

ต่อคน/ ต่อคืน

สำหรับพักขั้นต่ำ 2 คืน

THB 2,999 บาท

* ต่อคน/ ต่อคืน *

Travelling period          :

(ช่วงเวลาเดินทาง)

6-10ก.พ., 18 ก.พ.- 01 เม.ย., 6-29 เม.ย., 03 พ.ค.-25 มิ.ย.,

14 ส.ค.-18 ก.ย., 24-30 ก.ย. และ 8-31 ต.ค. 2564

High period fixed price:

(ไฮซีซั่น)

สำหรับพัก 1 คืน :  4,499 บาท

ต่อคน/ ต่อคืน

สำหรับพักขั้นต่ำ 2 คืน

THB 3,999 บาท

* ต่อคน/ ต่อคืน *

Travelling period          :

(ช่วงเวลาเดินทาง)

11-17 ก.พ., 2-5 เม.ย., 30 เม.ย. และ

26 มิ.ย.-13 ส.ค. 2564

Black-out dates apply  :

(ช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้าพักได้)

 

1-5 ก.พ., 1-2 พ.ค., 19-23 ก.ย. และ 1-7 ต.ค. 2564

จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น !!

 

เข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ก.พ. 2564 – 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขในการใช้บริการ : ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 1 เดือน

 (กรณีต้องการรถรับ-ส่ง สนามบิน รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แพ็กเกจการบริการ All Inclusive

-ค่าห้องพัก แบบห้อง Superior Room หรือห้องระดับเริ่มต้น และสำหรับราคาโปรโมชั่นต้องพักขั่นต่ำ 2 คืน

-อาหาร 3 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน คือ การบริการรวม อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ คอกเทล ต่างๆ และอื่นๆกว่า 100 รายการ

-กิจกรรมต่างๆภายในรีสอร์ท มีทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ตรวจสอบตารางกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

 

การสำรองที่นั่ง

  1. กรุณาสำรองที่นั่ง+พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหน้าบัตรประชาชน
  2. ชำระค่าแพคเกจยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
  3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

เงื่อนไขการยกเลิก

  1. หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถคืนเงินได้เลยทุกกรณี